Cennik

Korekta: 4 zł netto za stronę*
Weryfikacja tekstu pod kątem ortograficznym, interpunkcyjnym, gramatycznym i stylistycznym

Redakcja: od 7,50 zł netto za stronę*
Weryfikacja tekstu pod kątem ortograficznym, interpunkcyjnym, gramatycznym i poprawności leksykalno-stylistycznej zdań, spójności oraz logiczności tekstu, a także błędów merytorycznych (daty, nazwy własne itp.). W przypadku dokumentów specjalistycznych (np. medycznych) stawka za stronę redakcji rozpoczyna się od 10,00 zł netto za stronę*

Usługi dodatkowe
Przepisywanie tekstu z rękopisu lub nośników audiowizualnych: od 2,00 zł netto za stronę*
Formatowanie tekstu: od 12 zł netto za godzinę
Rozpoznawanie tekstu z dokumentów nieedytowalnych (.pdf, .jpg itp.) i formatowanie zgodnie z dostarczonym oryginałem (OCR): od 2,50 zł netto za stronę*

*1 strona = 1800 znaków ze spacjami
Wystawiam faktury VAT.