Klienci

Wybrani dotychczasowi klienci (w kolejności alfabetycznej)

Agencja Tłumaczeń GTC AMG sp. z o.o.

Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Atominium

Biuro Tłumaczeń i Usług Wydawniczych

Biuro Tłumaczeń Lingua Lab

Biuro Tłumaczeń Medycznych Medland

casusBTL, wydawca Diabetologii na co dzień oraz wortalu www.diabetologiaonline.pl

Centrum Usług i Tłumaczeń GlobalTranslator

Content Ed Net

Firma Dibaq sp. z o.o.

Fundacja Instytut Aterotrombozy, wydawca portalu www.faktymedyczne.pl

Krakowska Agencja Informacyjna

MedTranslators.com

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Tłumaczenia Techniczne Multiling

Wydawnictwo Helion SA

Wydawnictwo Promocji Powiatu Miasta i Gminy Promo

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej