Redakcja dokumentów medycznych

Od 2004 roku na stałe współpracuję z wydawnictwami medycznymi i biurami tłumaczeń realizującymi projekty z dziedziny nauk przyrodniczych (medycznych, farmaceutycznych, chemicznych i weterynaryjnych).
Oferuję:
1.
korekty i redakcje dokumentów medycznych
2.
weryfikacje tłumaczeń medycznych w następujących parach językowych: angielski-polski, niemiecki-polski, czeski-polski, słowacki-polski (więcej na stronie Oferta dla biur tłumaczeń)
3. opracowanie tekstów medycznych na zamówienie, zarówno na podstawie materiałów własnych, jak i dostarczonych przez klienta
Wśród zweryfikowanych przez mnie tekstów medycznych znajduje się:
? dokumentacja do badań klinicznych – formularze świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu, protokoły i streszczenia protokołów badań klinicznych, broszury dla badacza, ulotki informacyjne dla pacjentów dotyczące badań, korespondencja dotycząca badań klinicznych z Urzędem Rejestracji i Centralną Ewidencją Badań Klinicznych oraz komisjami bioetycznymi, wytyczne dla personelu medycznego dotyczące prowadzenia badań klinicznych (m.in. podręczniki badań radiologicznych do wieloośrodkowych prób klinicznych)
? dokumenty rejestracyjne leków – charakterystyki produktów leczniczych i ulotki dla pacjenta oraz opakowania preparatów (zgodnie z wytycznymi EMA i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), monografie produktów leczniczych, materiały szkoleniowe i edukacyjne dotyczące produktów leczniczych dla farmaceutów oraz personelu medycznego
? podręczniki użytkownika urządzeń medycznych – dokumentacja sprzętu medycznego i instrukcje obsługi (defibrylatory, kardiomonitory, skanery do badań RM, USG, TK), podręczniki dla użytkownika, podręczniki serwisowe
? artykuły naukowe i popularnonaukowe z dziedziny nauk przyrodniczych
? strony internetowe producentów sprzętu medycznego
? doniesienia naukowe na medycznych portalach informacyjnych
? tłumaczenia chemiczne – dokumentacja laboratoryjnego sprzętu medycznego (wirówki laboratoryjne, sterylizatory, mikroskopy), karty charakterystyki substancji preparatów niebezpiecznych (MSDS)
? drukowane publikacje naukowe
? zgłoszenia patentowe
? foldery reklamowe i materiały marketingowe
? katalogi sprzętu medycznego

Wybrani docelowi odbiorcy zredagowanych przeze mnie dokumentów medycznych, farmaceutycznych, chemicznych lub weterynaryjnych:
3M, Amgen, Bayer Healthcare (wcześniej Schering Pharma), Fresenius Kabi, GE Healthcare, GlaxoSmithKline, Medtronic, Novartis, Olympus, Pharma Nord, Pierre Fabre, Philips, Ratiopharm, Synarc